Category

News & Events

September 14, 2021

โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการสังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการจัดการอบรมในลักษณะออนไลน์ เต็มรูปแบบจากทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 https://www.youtube.com/watch?v=8LAmnzUfAYQ

READ MORE

August 3, 2021

“โครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ”

โครงการสร้างสรรค์ สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ เฉลิมพระเกียรติฯ

READ MORE

June 20, 2021

ห่างไกลอัลไซเมอร์

ห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกัน

READ MORE

June 20, 2021

ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เรียนเชิญครับ สำหรับท่านที่มีญาติและเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพื่อให้ดูแลคนไข้ได้อย่างถูกต้อง และมีสุขภาพจิตที่ดี… เราจัดอบรมการให้สุขภาพจิตศึกษาแก้ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ งานจัดวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 เต็มวันครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะครับ..

READ MORE

June 20, 2021

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11 มาแล้วครับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้สูงอายุ เรียนเชิญ ผู้สูงอายุ ระหว่าง 60-70 ปี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังได้รับ ชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วม แต่ ต้องผ่านขั้นตอนการรับสมัครนะครับ และเรารับได้จำนวน จำกัดครับ สมัครได้แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 835 7115 หรือ 086 369 2628 เวลา ราชการ และขอสงวนสิทธิ สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมแล้วครับ ขอบคุณครับ สมัครร่วมกิจกรรม

READ MORE

November 14, 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์” ⁠ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ สนใจลงทะเบียนได้เลยครับ

READ MORE