กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11

มาแล้วครับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้สูงอายุ เรียนเชิญ ผู้สูงอายุ ระหว่าง 60-70 ปี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังได้รับ ชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วม แต่ ต้องผ่านขั้นตอนการรับสมัครนะครับ และเรารับได้จำนวน จำกัดครับ สมัครได้แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 835 7115 หรือ 086 369 2628 เวลา ราชการ และขอสงวนสิทธิ สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมแล้วครับ ขอบคุณครับ