มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์
แห่งประเทศไทย
Donate
มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์
แห่งประเทศไทย
Donate
มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์
แห่งประเทศไทย
Donate

สุขใจ ไร้เศร้า ไร้เสื่อม
อยู่อย่างสุขใจ ครอบครัวมีความสุขร่วมกัน

01

สนับสนุนงานวิจัย

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ให้กว้างขวาง อันจะนำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

02

ศูนย์กลางการประสานงาน

ศูนย์กลางในการประสานงานของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการระดมทุนเพื่อการศึกษาวิจัย และการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

03

ช่วยเหลือผู้ป่วย

สร้างกระแสสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ และช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

 

ติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมกิจกรรมของมูลนิธิ

ALZ News / ข่าวสารกิจกรรม

6

Uncategorized

READ MORE

3

Uncategorized

READ MORE

d

Uncategorized

READ MORE

Donations that make a difference by truly helping

เลขที่บัญชี

ธนาคาร กรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่บัญชี 172-0-06027-4
ชื่อบัญชี : มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย
unnamed-2

*** เมื่อท่านได้ดำเนินการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแบบตอบรับมายังมูลนิธิฯ ทางlink นี้ เพื่อมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป ***

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และทางมูลนิธิจะดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ต่อไป

 

หากมีข้อสงสัยประการใด
โปรดติดต่อ นายประธาน รัชตจำรูญ
โทร 088 339 5536, 02 644 5499 ต่อ 138
ผู้จัดการมูลนิธิ

ติดต่อเรา
  +662 644 5499 ต่อ 138

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ

  eBook

  App Meno Gaming

  App CalCool Game

  App Pasa Gaming