ติดต่อเรา

มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับมูลนิธิได้ตามเวลาทำการ หรือส่งข้อมูลของท่านเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจากเรา
  ที่อยู่ :

  252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9

  ถนน :

  ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

  เขต :

  เขตพญาไท กรุงเทพฯ

  รหัสไปรษณีย์ :

  10400

  เวลาทำการ :

  08.30 - 16.30

  E-mail :

  alz@tecels.or.th

  + 662 644 5499 ext. 138