ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

เรียนเชิญครับ สำหรับท่านที่มีญาติและเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพื่อให้ดูแลคนไข้ได้อย่างถูกต้อง และมีสุขภาพจิตที่ดี… เราจัดอบรมการให้สุขภาพจิตศึกษาแก้ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ งานจัดวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 เต็มวันครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะครับ..