การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์”

วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

 

สนใจลงทะเบียนได้เลยครับ