บทความ

14 September

โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการจัดการอบรมในลักษณะออนไลน์ เต็มรูปแบบจากทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

READ MORE

3 September

การดูผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เปิดห้องเรียนผู้สูงอายุ “รู้เท่าทัน ป้องกันอัลไซเมอร์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช จาก มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย แนะวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุหลังพบว่า ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น เบื้องต้น ผู้สูงอายุ ควรหากิจกรรมฝึกพัฒนาสมองอยู่เสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ วันนี้จะพาไปดูโรงเรียนผู้อายุ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย เปิดห้องเรียนจำลอง สอน 6 วิชาชะลอไกลอัลไซเมอร์

READ MORE

2 April

30sec

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อย่างน้อย 800,000 คน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยปีละ 30,000 คน การร้องเพลง นอกจากสนุกสนานแล้วยังช่วยฝึกสมอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จึงจัดทำ ‘MEMO_o_ke’ ชุดเพลงคาราโอเกะที่เนื้อเพลงบางส่วนขาดหายไป เพื่อช่วยกระตุ้นสมองของผู้สูงอายุให้ทำงานมากขึ้น ในรูปแบบที่สนุกสนานกว่าเคย ทำความรู้จักกับโรคอัลไซเมอร์และมูลนิธิฯ เพิ่มมากขึ้น ได้ที่ www.alz.or.th

READ MORE

2 April

Content 1 MEMO_o_ke

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อย่างน้อย 800,000 คน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยปีละ 30,000 คน การร้องเพลง นอกจากสนุกสนานแล้วยังช่วยฝึกสมอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จึงจัดทำ ‘MEMO_o_ke’ ชุดเพลงคาราโอเกะที่เนื้อเพลงบางส่วนขาดหายไป เพื่อช่วยกระตุ้นสมองของผู้สูงอายุให้ทำงานมากขึ้น ในรูปแบบที่สนุกสนานกว่าเคย ทำความรู้จักกับโรคอัลไซเมอร์และมูลนิธิฯ เพิ่มมากขึ้น ได้ที่ www.alz.or.th

READ MORE