ข่าวสาร และกิจกรรม

14 September

โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการจัดการอบรมในลักษณะออนไลน์ เต็มรูปแบบจากทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

READ MORE

3 August

“โครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ”

โครงการสร้างสรรค์ สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ เฉลิมพระเกียรติฯ

READ MORE

20 June

ห่างไกลอัลไซเมอร์

ห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ […]

READ MORE

20 June

ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เรียนเชิญครับ สำหรับท่านที่มีญาติและเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพื่อให้ดูแลคนไข้ได้อย่างถูกต้อง และมีสุขภาพจิตที่ดี… เราจัดอบรมการให้สุขภาพจิตศึกษาแก้ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ งานจัดวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 เต็มวันครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะครับ..

READ MORE

20 June

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11 มาแล้วครับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้สูงอายุ เรียนเชิญ ผู้สูงอายุ ระหว่าง 60-70 ปี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังได้รับ ชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วม แต่ ต้องผ่านขั้นตอนการรับสมัครนะครับ และเรารับได้จำนวน จำกัดครับ สมัครได้แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 835 7115 หรือ 086 369 2628 เวลา […]

READ MORE

14 November

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์” ⁠ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ สนใจลงทะเบียนได้เลยครับ

READ MORE

News & Events

13

ปี แห่งการก่อตั้ง

มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

24

โครงการ

ในการดูแลผู้ป่วยต่อปี

62

ประเทศ

เครือข่ายความร่วมสากล

295

อาสาสมัคร

ร่วมโครงการ

ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ร่วมกัน

ร่วมกันพัฒนางานวิจัย การศึกษา กิจกรรม ข่าวสาร และการรับรู้ พร้อมทั้งการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีปกติสุข