ข่าวสาร และกิจกรรม

June 20, 2021

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11 มาแล้วครับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้สูงอายุ เรียนเชิญ ผู้สูงอายุ ระหว่าง 60-70 ปี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังได้รับ ชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วม แต่ ต้องผ่านขั้นตอนการรับสมัครนะครับ และเรารับได้จำนวน จำกัดครับ สมัครได้แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 835 7115 หรือ 086 369 2628 เวลา […]

READ MORE

June 20, 2021

ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เรียนเชิญครับ สำหรับท่านที่มีญาติและเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพื่อให้ดูแลคนไข้ได้อย่างถูกต้อง และมีสุขภาพจิตที่ดี… เราจัดอบรมการให้สุขภาพจิตศึกษาแก้ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ งานจัดวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 เต็มวันครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะครับ..

READ MORE

June 20, 2021

ห่างไกลอัลไซเมอร์

ห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราทุกคนช่วยกันห่างไกลอัลไซเมอร์ […]

READ MORE

News & Events

13

ปี แห่งการก่อตั้ง

มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

24

โครงการ

ในการดูแลผู้ป่วยต่อปี

62

ประเทศ

เครือข่ายความร่วมสากล

295

อาสาสมัคร

ร่วมโครงการ

ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ร่วมกัน

ร่วมกันพัฒนางานวิจัย การศึกษา กิจกรรม ข่าวสาร และการรับรู้ พร้อมทั้งการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีปกติสุข