เปิดห้องเรียนผู้สูงอายุ "รู้เท่าทัน ป้องกันอัลไซเมอร์"

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช จาก มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย แนะวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุหลังพบว่า ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น เบื้องต้น ผู้สูงอายุ ควรหากิจกรรมฝึกพัฒนาสมองอยู่เสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ วันนี้จะพาไปดูโรงเรียนผู้อายุ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย เปิดห้องเรียนจำลอง สอน 6 วิชาชะลอไกลอัลไซเมอร์