หนังสือ สุขใจ ไร้เศร้า ไร้เสื่อม

วัยผู้สูงอายุเป็นช่วงเวลาที่มีระยะเวลานาน หลังจากที่ได้ทำงานอาชีพมาแล้ว บางคนมีช่วงวัยนี้นานถึง 20-30 ปี บางคนนานกว่านี้ จึงนับว่าเป็นช่วงที่เป็นอิสระ มีเวลานานพอ สามารถที่จะคิดทำในสิ่งที่อยากทำได้เต็มที่ บางคนมีกิจกรรมที่สามารถช่วยสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจิตที่มีความสำคัญ ฉะนั้นการเตรียมตัว การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ การมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น อาจช่วยทำให้ป้องกันหรือดูแลตนเองและญาติได้ดีขึ้น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อาจมีประโยชน์ดังกล่าว