เกี่ยวกับมูลนิธิ

ศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการระดมทุนเพื่อการศึกษาวิจัย และการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ติดต่อมูลนิธิ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget