Welcome, บุคคลทั่วไป!!
follow us on... Facebook twitter google

ผู้เขียน หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบ ผู้ช่วยสันทนาการ เทศบาลเมืองท่าโขลง  (อ่าน 3 ครั้ง)

pramotepra222

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3167
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยสันทนาการ เทศบาลเมืองท่าโขลง


- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองท่าโขลง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550
- แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
- ความรู้ในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ
- ความรู้ในการจัดทำโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ
- แนวข้อสอบนักสันทนาการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยสันทนาการ เทศบาลเมืองท่าโขลง
เข้าดูยูทูบสอบ ผู้ช่วยสันทนาการ เทศบาลเมืองท่าโขลง
เข้าดูเว็บที่v ผู้ช่วยสันทนาการ เทศบาลเมืองท่าโขลง


 

 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยสันทนาการ เทศบาลเมืองท่าโขลง

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการผู้ช่วยสันทนาการ เทศบาลเมืองท่าโขลง,คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยสันทนาการ เทศบาลเมืองท่าโขลง